maandag 22 oktober 2018


Lieve donateur, vriend , ambassadeur, begunstigde,

Voor het Dana Clarity Fonds waren de afgelopen 1,5 jaar mooi en succesvol. We hebben meerdere mensen kunnen helpen een clarity workshop en/of de Inner Core te volgen of zelfs een teacher training te kunnen doen! Het Fonds kreeg een mooie donatie uit Duitsland en ook deelnemers die een workshop volgen bij een andere Clarity Trainer dan Taetske Kleijn, weten ons nu te vinden.
Helaas heeft Henk van Doorn het bestuur verlaten om zich te richten op nieuwe horizonten. Wij bedanken hem nogmaals voor de vele jaren dat hij in het bestuur heeft gezeten. Hij draagt het Clarity Proces nog steeds een warm hart toe.


Bestuur
Op dit moment telt de stichting 4 bestuursleden.
Fréderique Speckman – Voorzitter
Harry Platte– Secretaris
Fred van der Zanden – Penningmeester
Hanneke Sloof – Bestuurslid

Het bestuur komt ongeveer 6 x per jaar bij elkaar. Wij zijn op dit moment op zoek naar een extra bestuurslid. Als je geïnteresseerd bent ons team te komen versterken, neem dan contact met ons op.
Daarnaast zijn we altijd op zoek naar mensen die mee willen werken het Clarity Proces voor iedereen toegankelijk te maken. Dat kan ook door je aan te sluiten als vrijwilliger. Bijvoorbeeld voor het grafisch ontwerpen van publiciteitsuitingen, meedenken over excentrieke publiciteitsacties, sponsoracties opzetten etc. Neem contact op door te mailen naar clarity4all@hotmail.com.

Resultaten 2017
Wat hebben we in 2017 betekend voor mensen die geïnteresseerd waren in het Clarity Proces?
  • Er is aan 4 personen een renteloze lening verstrekt of een gift geschonken.
  • Er zijn 16 aanvragen gehonoreerd.
  • Waaronder 12 aanvragers van de Krappe Beursprijs.
  • Aanvragers in 2017 waren zowel mensen die de Inner Core-groep 2017-2019 wilden gaan doen, als die een driedaagse of Clarity Week wilden gaan doen.

    En wat heeft het ons gebracht?
  • Er is 30 keer een donatie gedaan!
  • In de pot op 1 juli 2018 = € 6122,58

En in 2018…

Ongeveer een jaar geleden in juni, hebben we een fundraising QLB gehouden in Centrum TSUKI in Leiden. Dit was een -zeer- warme bijeenkomst van mensen die het Clarity Proces een warm hart toe dragen en het graag willen verspreiden door nieuwe ‘zoekers’ het proces zelf te laten leren kennen en laten ervaren. De middag zorgde voor een cash flow van 680 euro op de rekening van het Fonds.

TSUKI en het Dana Clarity  Fonds organiseren dit jaar samen het Clarity mini symposium met verschillende sprekers over de impact die clarity kan hebben op je leven, gevolgd door een afsluiting in de vorm van een QLB. Nadere informatie volgt, maar noteer de data alvast in je agenda. Dit alles natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.
Wil je zelf spreken op het mini symposium of deelnemen aan deze middag met QLB van Taetske, laat het ons dan weten? Schrijf je in via ons emailadres Clarity4all@hotmail.com. Of wil je een andere bijdrage aan deze middag leveren (een taart bakken of iets moois maken), laat het ons dan ook even weten via Clarity4all@hotmail.com.


Donateur, Fee of Vriend van Stichting Dana Clarity Fonds

Door het doen van een donatie, ben je automatisch “Vriend van het Dana Clarity Fonds”. Wil je persoonlijk iemand financieel steunen, dan kun je een bedrag storten met de naam van die persoon erbij. Je bent dan een Fee. Je blijft anoniem en het bedrag wordt aan de juiste persoon geschonken.
Wij wensen iedereen een mooie herfst en tot ziens op 16 december!

Warme en heldere groet,

Het bestuur van het Dana Clarity Fonds,

Fréderique Speckman, Fred van der Zanden, Harry Platte en Hanneke Sloof

Voor al uw vragen, ideeën of suggesties kunt u ons bereiken op clarity4all@hotmail.com.

Links: Clarity4all: http://www.clarity4all.org en http://www.facebook.com/Clarity4All

Voor donaties: Rekeningnr. Triodosbank: NL55 TRIO 0197 9550 96 t.n.v. Stichting Clarity Fonds (BIC TRIO NL2U).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten